A „NEXT FARMER” program célja a mezőgazdasági -élelmiszeripari oktatás népszerűsítése, egy sikeres alternatíva a fiatalok számára a mezőgazdaságban rejlő lehetőségek kiaknázására.

A Szatmár Vidékfejlesztéséért Egyesület (Szatmári termék) és a Hans Lindner Alapítvány összefogtak annak érdekében, hogy közösen hangot adjanak az egész szatmári közösség vágyának, nevezetesen annak, hogy agrár-élelmiszeripari szakemberek következő generációját neveljék ki, akik a jövőben egészséges, helyi és ízletes élelmiszereket biztosítanak.

Akcióterv:

 • támogatjuk az oktatási intézményeket és a gazdasági szereplőket a minőségi képzés biztosítása és a jövőbeni szakemberképzés érdekében
 • segítjük a tanulókat (különösen a VIII. osztályosokat) és azok szüleit, hogy tudatosan választhassanak szakmát és a választásukhoz megfelelő oktatási intézményt 2021 szeptemberétől
 • Jelenleg az agrár-élelmiszeripari terület azon szakmáinak népszerűsítésére összpontosítunk, amelyek Szatmár megye középiskoláiban megtalálhatók (mezőgépész, biogazdálkodó, élelmiszeripar technikusa), a 2021–2022-es tanévben 
 • A jövőben más szakmákat is szeretnénk népszerűsíteni, remélve, hogy:
  • Felkeltjük a liceumok érdeklődését, ami a beiskolázási terv bővítését illeti, alkalmazkodva az állattenyésztés, zöldségtermesztés, kertészet, szőlőtermesztés, méhészet stb. gazdasági szereplőinek igényeihez
  • Felkeltjük a Szatmár megyei gazdasági szereplők érdeklődését annak érdekében, hogy csatlakozzanak az oktatási intézmények erőfeszítéseihez, felajánlva a liceumokkal való együttműködés lehetőségét, például fogadják a diákokat szakmai gyakorlatra
  • A fiatalok új generációi egy ígéretes karriert építhetnek fel közel az otthonukhoz
 • Meg szeretnénk ismertetni azokat az innovatív képzési kezdeményezéseket is, amelyek sikeresek voltak az ország líceumaiban, és amelyeket a Szatmár megyei líceumok is átvehetnek.

Légy TE a következő sikeres gazda!