Ennek a szakiránynak az a célja, hogy megtanítsa a diákoknak a biogazdálkodás sajátos fogalmait, ösztönözze kreativitásukat, ami a bio földművelést és állattenyésztést, valamint a növényi és állati bio élelmiszerek feldolgozását illeti. A biogazdálkodó feladata olyan mezőgazdasági vállalkozás üzemeltetése, amely fenntartható, ökológiai szemléletű állattenyésztést, szántóföldi növénytermesztést és kertészeti termesztést folytat.

A biogazdálkodó szakma megválasztásával a diákok ökológiai szemléletű gazdálkodói tevékenységhez kapnak használható ismereteket, elsajátítják a biogazdálkodás modern és hatékony technikáit és eljárásait.

Technológiai Líceum Nagytarna :

  • Biogazdálkodó szak 24 hely
    Szakmai gyakorlat: SC Rotur Com SRL

Légy TE a következő sikeres gazda!